EuropeanSkills Index

Polski system umiejętności na 11. miejscu wśród krajów UE – Europejski Wskaźnik Umiejętności 2020 (European Skills Index)