Publikacja Międzynarowej Organizacji Pracy „Greening TVET and skills development. A practical guidance tool” stanowi praktyczny poradnik zawierający wskazówki na temat tworzenia, wdrażania i monitorowania standardów kompetencji oraz programów nauczania TVET, tak aby wspierać rozwój „zielonych” miejsc pracy będących odpowiedzią na kryzysy ekonomiczne i klimatyczne.

Czytaj więcej...