W raporcie eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prezentują wskaźnik pokazujący stopień „doganiania” przez Polskę krajów Unii Europejskiej w siedmiu obszarach społeczno-gospodarczych: dochody i deprywacja materialna, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, zdrowie, edukacja, transport i infrastruktura oraz ochrona środowiska.

Czytaj więcej...

Niniejsza publikacja analizuje, w jaki sposób krajowe polityki i praktyki w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w państwach członkowskich UE mogą wspierać uczniów zagrożonych oraz osoby przedwcześnie kończące kształcenie i szkolenie. Identyfikuje wspólne wzorce i istniejące luki informacyjne oraz określa perspektywy na przyszłość.

Czytaj więcej...