Publikacje

Analiza internetowych ogłoszeń jako sposób monitorowania rynku pracy
Badanie opinii Europejczyków na temat edukacji zawodowej i szkoleń
CEDEFOP o postępach w zakresie krajowych ram kwalifikacji (KRK) w 2019 r.
Cedefop opublikował raport dotyczący kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach w UE
Cedefop: Zmiana perspektywy w uczeniu się
Dlaczego dorośli Polacy, po zakończeniu uczenia się w systemie formalnym, nie podnoszą swoich kwalifikacji?
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO
DRUGA CZĘŚĆ PUBLIKACJI CEDEFOP NA TEMAT WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH POPRZEZ PODNOSZENIE I ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Działania UE wspierające osoby o niskich umiejętnościach
Edukacja zawodowa. Co przyniesie przyszłość?
Europejski Wskaźnik Umiejętności
Europejski Wskaźnik Umiejętności w pełnej krasie
Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) w 2019 roku – Jak uwolnić potencjał pracowników w miejscu pracy?
Kolejny numer Kwartalnika ZSK już dostępny
Kolejny numer Kwartalnika ZSK już dostępny
Konferencja o metodach poszukiwania pracy i rekrutacji
Krótki opis kształcenia zawodowego w Polsce opublikowany przez Cedefop
Kształcenie i szkolenie zawodowe w POLSCE 2019 – w pigułce
Kształtowanie umiejętności wymaga czasu i różnorodności – wyniki Europejskiego badania umiejętności i miejsc pracy
Kto szkoli w średnich i małych przedsiębiorstwach?